DE VERENIGING

Opgericht in 1955 als smalfilmclub. Met de komst van de videocamera zijn we overgestapt op videofilmen. Sinds 2010 zijn we uitgebreid met een afdeling fotografie. Jarenlang waren we gehuisvest in Gorinchem. Sinds 2015 zijn we gevestigd in Schelluinen.

We hebben een eigen clubruimte in de voormalige kantine van Voetbalvereniging Schelluinen. Op een groot in 2020 nieuw aangeschaft projectiescherm worden, met de in 2021 vernieuwde beamer, de door de leden gemaakte producties bekeken en besproken. In de agenda is te zien welke activiteiten er voor de komende periode gepland staan. ​Aan de gezellige bar kan in de pauze en na afloop nog wat worden nagepraat onder het genot van een drankje.

​Van begin september tot eind juni is er elke dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur clubavond voor de filmers. Twee maal per maand, in de oneven weken, op donderdagavond voor de fotografen, van 20.00 tot 22.30 uur. De zaal is op beide avonden vanaf een half uur voor aanvang geopend.

​Elke​ programmacommissie tracht een zo afwisselend mogelijk programma samen te stellen dat voor alle leden aantrekkelijk is.

De contributie bedraagt € 10,00 per maand, het tweede gezinslid betaalt de helft.